admin

AS Dimediumi 2015. aasta missioonipreemia läks Eesti Väikeloomaarstide Seltsile FECAVA Eurokongressi 2018. aastal Eestisse toomise eest.

Dimediumi preemia üleandmine

Janne Orro esitlusEesti Konverentsibüroo korraldatud Konvrentsisaadikute seminaridel on EVSi edulugu rahvusvahelise konverentsi taotlemisel esitanud Janne Orro.

Üritus on toimunud 2 korda: kevadel Tartus Lille majas ja oktoobris Tallinnas, Estonia Talveaias.

Ettekandeid kuulas mõlemal seminaril üle 20 inimese ning loodetavasti leidsid nii teiste erialaseltside kui ka teadusasutuste esindajad meie edust julgustust püüda ka ise oma eriala rahvusvahelist konverentsi Eestisse tuua.

Slaidid saab alla laadida siit! (.pptx 96 MB)

28. novembril toimus Tallinnas EVS sügisseminar 2015.

Seekord oli teemaks: „Koerte-kasside ägedate ja krooniliste mao-sooletrakti ning pankrease haiguste ravivõimalused“

 

LSAPS (Latvian Small Animal Practitioners Section) within the framework of WSAVA CE project in Latvia is organising the seminar in reproduction and neonatalogy.

WSAVACE logo

Speaker:
Angelika von Heimendahl
MScAg BVM DipECAR MRCVS
Veterinary Reproduction Service
27 High St, Longstanton, Cambridge, UK
07976224648
www.vetrepro.co.uk

Topic:

“Reproduction and neonatalogy”

9:00 – 9:30 Registration
9:30 – 10:00 Opening. The address a seminar by the WSAVA CE sponsors
10:00 – 10:20 Normal progesterone testing and mating
10:20 – 11:00 Infectious and non-infectious causes of infertility
11:00 – 11:30 Coffee/tea break
11:30 – 12:00 Pregnancy in the canine
12:00 – 12:40 Normal birth and Caesarean sections
12:40 – 13:20 Neonates
13:20 Lunch
Location: hotel “Bellevue Park Hotel Riga”, street Slokas 1, Riga, Latvia. Hall
“Event Plaza” on the ground floor.
Date: on the 8th of November, 2015.

Participation fee:
WSAVA members – 30 EUR;
WSAVA non members – 60 EUR;
Vet.students – 20 EUR.
Participation fee includes: lectures, materials for seminar in English, the certificate of attendance, parking place, the lunch and the coffee/tea break.

Koolitusel osalemiseks palun saata email: janne@orrokliinik.ee, märkides ära osaleja nime ja koolituse eest tasuja ärinime, kui maksjaks on kliinik.

Deadline for application to the seminar is the 24th of October, 2015.

THANKS to the WSAVA CE sponsors:

Toetajad

ESVO_Webinar2015_PP43REGISTER FOR THE ESVO WEBINAR: Unstable Lens

November 19th, 2015

Speaker: Prof. David Wilkie, State University Ohio, USA

Prof. Wilkie is going to present the most frequent preoperative, intraoperative and postoperative complication of unstable lens surgery. You will get much information about breed predisposition, genetic testing, how to manage small pupil and lens stability issues, zonular dehiscence and how to select surgical technique. Capsular tension ring, ECP, IOLs will be discussed including complications of untreated cataract. Presentation is full of nice videos, clinical cases and personal experiences. Questions and comments are more than welcomed.

The ESVO webinar series is free of charge for all paid up ESVO members.
If you are not an ESVO member, you can register at www.esvo.org. Otherwise, a 20 EUR fee applies for non-members.

Register for the webinar at www.esvo.org

LSAVA is organizing autumn conference:

CLINICAL HEMATOLOGY AND GENETICS FOR THE SMALL ANIMAL CLINICIAN.
RECENT ADVANCES IN SMALL ANIMAL NEONATOLOGY AND PEDIATRICS

Lecturers: 

  • prof. U. Giger (USA)
  • Dr. A. Münnich (Germany)

Conference will take place on 25-26th September in Kaunas, Europa Royale hotel (Miško 11, Kaunas, http://www.groupeuropa.com/europa_royale_lt/kaunas_viesbutis/)

Registration fee for FECAVA/LSAPS/ESAVA members and students  –  60 EUR

Non members – 120 EUR.

Gala dinner – 30 EUR per person.

Registration deadline – 10.09.2015

Special price for accommodation – please download and fill the inserted form and send to the hotel.

TIMETABLE

2015-09-25   prof. Urs Giger

9.00 – registration

9.30 – 10:15 –   Recent genetic advances in understanding breeds and their unique characteristics: Breeds’ skeletal structure and coat; breed and mixed breed tests; molecular genetics. Simple approach to hereditary diseases and predispositions: Mode of inheritance, onset and severity of disease; organs involved; disease progression

10.15 – 11.00 – Tests in diagnosis of hereditary diseases made simple for the clinician: Radiographs, ultrasound, routine laboratory tests, special biochemical & DNA tests

11.00 – 11.15 – coffee break

11.15 – 12:00 – Introduction into the Clinical Approach to Anemia – Clinical signs & diagnostics including blood smear, hematology analyzers, other clinical tests

12:00 – 12.45 –  Blood loss Anemias and Bleeding Disorders – Diagnosis & Management of anemias associated with blood loss, thrombocytopenias, von Willebrand disease, and acquired and hereditary coagulopathies.

12.45 – 13.45 – lunch

13.45 – 14.30 –  Hemolytic Anemias – Diagnosis & Management of immune-mediated hemolytic, infectious, toxic and hereditary hemolytic anemias. Focusing on immune-mediated hemolytic anemias

14.30 – 15.15 – Canine Transfusion Therapy – Indications, blood groups, blood donor screening, blood collection and administration, components and transfusion reactions.

15.15 – 15.30 – coffee break

15.30 – 16.15 –  Therapeutic interventions and control of hereditary diseases: Specific treatments; appropriate screening programs, registries and breeding practices and genetic counseling for the veterinary clinician

16.15 – 17.00 – Feline genetic diseases – Peculiarities and unique disorders in cats will be discussed

 

2015-09-26    dr. Andrea Münnich

9.00 – registration

9.30 – 11.00 – Dystocia and obstetric problems in the bitch and queen – aspects on diagnosis and treatment 

11.00 – 11.30 – coffee break

11.30 – 13.00 – Management of the newborn puppy and kitten – resuscitation and examination

13.00 – 14.00 – lunch

14.00 – 15.30 – Noninfectious diseases in the pup and kitten – how to diagnose and treatment

15.30 – 15.45 – coffee break

15.45 – 16.45  – Infectious diseases in puppies and kittens during the first weeks of life

16.45 – discussions


Koolitusele registreerumiseks saatke kiri: janne@orrokliinik.ee

Tallinnast on korraldatud transport, bussis koha saamiseks palun kontakteeruda Magnum Veterinaariaga!

Marutaudi-piirkonnadEesti on alates 2013. aasta aprillist kuulutatud ametlikult marutaudivabaks riigiks.

Samas on maailmas jätkuvalt riike, kus marutaud levib ning Rahvusvahelise Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) hinnangul hukkub marutaudi tõttu maailmas igal aastal üle 70 000 inimese.

Tartu linn valis EVSi Lemmikloomaregistri oma registripidajaks tingimustel, et kiipimise ja registreerimise tasu maksab loomaomanik. See tähendab, et linn saab meie käest oma loomade registreerimise info, mingit raha meie ja linna vahel ei liigu.

Loomaomanike jaoks muutub see, et Tartu kodanikel on nüüd kohustus oma koerad kiipida ja kanda loomakliinikus Lemmikloomaregistrisse. Kasside kiipimine ja registreerimine ei ole kohustuslik, kuid kindlasti soovitame ka kassid kiipida ja registrisse kanda. Teadaoleva info kohaselt ei ole Tartu linnavalitsusel plaanis lemmikloomamaksu kehtestada.

Need loomad, kes on kiibitud ja olid varem Tartu linna lemmikloomade registris, kantakse tasuta üle Lemmikloomaregistrisse. Vanas registris olnud kiipimata loomi uude registrisse kanda ei saa, nemad tuleb enne kiipida.

Tartu linn plaanib omalt poolt teavitusi, anda välja pressiteateid, info kodulehele jne. Nendes teadetes on ka mainitud protseduuri hind kliinikutes, 30-40 eurot (visiit, kiip, kiipimine ja registritasu) ning eraldi registritasu hind 11.50. Siit ka palve ette antud registritasust kinni pidada. Menetlused, visiit ja kiibi hind on igas kliinikus erinev.

Loomi registreerides on tähtis sisestada omaniku isikukood. Tartu lähiümbruse valdadest on praeguseks sama süsteemiga liitunud Ülenurme ja Nõo vald, kindlasti teeme taas ettepaneku liituda Tartu vallale, Elva linnale ja teistele KOVidele.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele peab kassidel, koertel ja puurituhkrutel liikumisel ühest liikmesriigist teise olema  kaasas Euroopa Liidu lemmikloomapass, millesse on kantud üksikasjalikud andmed looma tervisliku seisundi kohta sh. vaktsineerimine marutaudi vastu.
Uus lemmikloomapassi mudel kehtib alates 29.12.2014. Vanu, nõuetekohaselt täidetud lemmikloomapasse uute vastu vahetada ei ole tarvis ning need võivad olla kasutusel kuni looma surmani. Eestis omavad õigust  lemmikloomapasse väljastada kõik tegevusloaga loomaarstid.

EL lemmikloomapass on kohustuslikuks looma identifitseerimisdokumendiks koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikul liikumisel EL liikmesriikide vahel, taassisenemisel ühendusevälistest riikidest ning mittekaubanduslikul liikumisel Andorrast, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist ning Vatikanist.

EL lemmikloomapass on kohustuslik dokument ka EL liikmesriikide vahelisel kauplemisel, millisel juhul pass on alusdokumendiks veterinaarsertifikaadi väljastamisel maakonna veterinaarkeskuse poolt.

Kuna pass kehtib terve looma eluaja, siis on otstarbekas kõik vaktsineerimised registreerida sellesse passi, et ei tekiks vajadust hakata vaktsineerimistõendit ümber vormistama, kui antud loomal peaks tekkima tulevikus vajadus osaleda näitustel või reisida Eestist väljapoole.

Eestis omavad õigust  lemmikloomapasse väljastada kõik tegevusloaga loomaarstid. Lemmikloomapassi väljastav loomaarst peab registreerima ja säilitama järgmised andmed:

  1. Passi number;
  2. Mikrokiibi või tätoveeringu tähtnumbriline kood ja asukoht, mikrokiibi puhul selle paigaldamise või näidu lugemise kuupäev, tätoveeringu puhul selle tegemise ja lugemise kuupäevad;
  3. Lemmiklooma nimi, liik, tõug, sugu, värv, omaniku poolt nimetatud sünnikuupäev, muud märgatavd või eristatavad jooned või tunnused;
  4. Loomaomaniku nimi ja kontaktandmed.

Nimetatud andmed kuuluvad säilitamisele ja pädeva asutuse nõudmisel esitamisele vähemalt 3 aastat.

Lemmikloomapassi võib väljastada ainult loomadele, kellel on paigaldatud mikrokiip või enne 03.07.2011 sündinud loomadele, kellel on selgelt loetav tätoveering. Lemmikloomapassi väljaandmisel või iga järjekordse kande tegemisel passi tuleb kontrollida lemmiklooma märgistust.

Tühjade passide väljastamine ei ole lubatud. Passi väljastamisel peavad olema täidetud passi osad I-IV ( k.a. loomaomaniku allkiri osas I). Pärast passi osa III täitmist tuleb passi osa III kiletada ( kiled on passiga kaasas).

Ka muudes passi osades, kui kasutatakse kleebiseid, mis eemaldamisel ei muutu loetamatuks, tuleb vastavad sissekanded kiletada.

Lemmikloomapassi täpse täitmise juhised leiad siit!