EVS liikmeks saavad astuda kõik Eestis tegutsevad loomaarstid.

Liikmeks astuda soovijal tuleb esitada:

  1. vabas vormis avaldus, millele lisada kontaktandmed. Eriti oluline on toimiv e-posti aadress. EVS ei saada oma liikmetele paberkirju.
  2. soovitajad (2tk), kes oleksid ise EVSi liikmed. Soovitajate nimed peaksid kajastuma avaldusel, eraldi soovituskirju ei ole vaja.
  3. elulookirjelduse (CV)

Dokumendid tuleks saata EVSi juhatusele aadressile evs@loomaarst.ee

Kui EVSi juhatus on uue liikme vastu võtnud, saab uus liituja infokirja ning liidetakse seltsi meililistiga.

EVSi liikmemaksu arve tuleb e-postiga avalduses märgitud aadressile iga aasta 1. kvartali jooksul.

EVSi liikmelisust on võimalik mõjuva põhjuse, näiteks väikeste lastega kodusoleku või välismaal töötamise ajaks peatada. Sellisel juhul ei saa EVSi liige hääletada Üldkoosolekul ja ta ei saa liikmesoodustusi üritustel, kuid ei tule ka liikmemaksu arvet.

Liikmelisuse peatamiseks ja taastamiseks palume saata kiri juhatusele evs@loomaarst.ee