EVS liikmeks saavad astuda kõik Eestis tegutsevad loomaarstid.

Liikmeks astuda soovijal tuleb esitada:

  1. vabas vormis avaldus, millele lisada kontaktandmed. Eriti oluline on toimiv e-posti aadress. EVS ei saada oma liikmetele paberkirju.
  2. soovitajad (2tk), kes oleksid ise EVSi liikmed. Soovitajate nimed peaksid kajastuma avaldusel, eraldi soovituskirju ei ole vaja.
  3. elulookirjelduse (CV)

Dokumendid tuleks saata EVSi juhatusele aadressile evs@loomaarst.ee

Kui EVSi juhatus on uue liikme vastu võtnud, saab uus liituja infokirja ning liidetakse seltsi meililistiga.

EVSi liikmemaksu arve tuleb e-postiga avalduses märgitud aadressile iga aasta 1. kvartali jooksul.

EVSist välja astumiseks palun saata allkirjastatud avaldus juhatusele evs@loomaarst.ee