EVS liikmeks saavad astuda kõik Eestis tegutsevad loomaarstid.

Liikmeks astuda soovijal tuleb esitada:

  1. Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud avalduse vorm. Kontaktandmetest on eriti oluline toimiv e-posti aadress. EVS ei saada oma liikmetele paberkirju.
  2. Soovitajad, kes oleksid ise EVSi liikmed. Soovitajate nimed peaksid kajastuma avaldusel, eraldi soovituskirju ei ole vaja.
  3. Elulookirjeldus (CV)

EVSi liikmemaksu arve, mille suuruseks on 65 eurot aastas, tuleb e-postiga avalduses märgitud aadressile iga aasta 1. kvartali jooksul.

Dokumendid tuleks saata EVSi juhatusele aadressile evs_juhatus@googlegroups.com

Kui EVSi juhatus on uue liikme vastu võtnud, saab uus liituja infokirja ning liidetakse seltsi meililistiga.

EVSi liikmemaksu arve tuleb e-postiga avalduses märgitud aadressile iga aasta 1. kvartali jooksul.

EVSist välja astumiseks palun saata allkirjastatud avaldus juhatusele evs_juhatus@googlegroups.com