evs-logo-300pxEesti Väikeloomaarstide Selts on vabatahtlik organisatsioon, kuhu kuulub valdav osa Eesti väikeloomaarstidest.

EVS korraldab regulaarselt väikeloomaarstidele suunatud täiendkoolitusi, millest osavõtt on liikmele alati soodsam. Traditsiooniliselt toimub kevadeti kahepäevane EVSi Kevadkoolitus, lisaks sügisene 1- või 2-päevane täiendkoolitus ning vajadusel korraldame ka väiksemaid kindla suunitlusega koolituspäevi. Samuti on sageli soodsam osalemine Läti, Leedu ja Soomes erialaorganisatsioonide poolt  korraldatavatel koolitustel, konverentsidel ja kongressidel.

EVSil on kord aastas, tavaliselt märtsikuus, üldkoosolek, kuhu ootame aktiivselt osalema kõiki oma liikmeid. Antud koosolekul arutatakse lisaks hetkel aktuaalsetele veterinaariaalastele teemadele ka EVS majandusaruannet, juhatuse tööd ning võetakse ühiselt vastu otsused järgmise aasta tegevuste suhtes. Viimastel aastatel on üldkoosolekule eelneval päeval olnud ka koolitusüritus.

EVS annab kord aastas välja 2 stipendiumi oma liikmetele. Üks stipendium on mõeldud loomaarsti täiendkoolituseks välismaal, teine aga väärtustamaks kõrgetasemelist loengut sügisesel konverentsil Veterinaarmeditsiin.

EVS on kahe rahvusvahelise organisatsiooni liige:

  • FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations www.fecava.org

FECAVA ühendab Euroopa väikeloomaarstide organisatsioone. FECAVA on aktiivne osalemaks Euroopa Liidu erinevates seadusandlikes protsessides, vahendab infot oma liikmesorganisatsioonide vahel, toetab aktiivselt täiendkoolitusi Ida-Euroopas ning aitab korraldada iga-aastast väikeloomaarstide Eurokongressi. FECAVA annab välja veebis vabalt kättesaadavat väikeloomaarstidele suunatud online-ajakirja EJCAP (European Journal of Companion Animal Practice) www.ejcap.org

  • WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) www.wsava.org

WSAVA on meie maailmaorganisatsioon. Tegutsedes paljudel erinevatel aladel toetab WSAVA oma tegevusega aktiivselt meie eriala arengut.

EVSi liikmeid seob ka ühine meililist.

LEMMIKLOOMAREGISTRI ÜLDTINGIMUSED