stipendiumKäesolevaga kuulutan välja EVSi stipendiumikonkursi 2016. aastaks.

Stipendiume on 2:

1. Lektori stipendium – eesmärk on toetada Eesti (EVS-i kuuluvaid) loomaarste täiendõppel  ja innustada neid oma teadmisi teistega jagama, leides nii endi hulgast lektoreid.
Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus, kandideerija CV ja esitatava loengu lühikokkuvõte. Loeng / loengud esitatakse konverents Veterinaarmeditsiin 2016 ajal. Stipendiumi suurus on 650 eurot (koos kõigi maksudega). Stipendiumi võitja selgitatakse välja vastava küsitlusega konverentsi ajal

2. Õpingud välismaal stipendium – eesmärk on toetada EVS-i kuuluvate loomaarstide konverentsikülastusest pikemat täiendõpet välismaal.
Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus, kandidaadi CV, motivatsioonikiri “Minupoolne panus Eesti veterinaariasse”, nõusolek juhendajalt välismaal ja 1 toetuskiri. Stipendiumi suurus on 2000 eur (koos kõigi maksudega).

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.06.2016 ja väljakuulutamine peale konverentsi Veterinaarmeditsiin 2016.

Ootame rohket osavõttu!

EVSi nimel Janne Orro