26.-28.08.2022 toimub Põllumajandus- ja Toiduameti eestvõtmisel taas lemmikloomade marutaudivastase vaktsineerimise kampaania Põlvamaal, Võrumaal, Valgamaa ning lisaks sel aastal ka Tartumaal ja Pärnumaal.
 
Eelpoolmainitud kolmel päeval teostavad vaktsineerimist antud piirkondades graafikute alusel meeskondadena ringi liikuvad tegevusluba omavad loomaarstid.
Vaktsineerijateks on veterinaarjärelevalve ametnikud, kellel on kehtiv tegevusluba ning volitatud veterinaararstid ja kaasatud veterinaararstid, kellel on kehtiv halduseping Põllumajandus –ja Toiduametiga riigi poolt toetatava kasside ja koerte marutaudivastase vaktsineerimisteenuse teostamiseks ning kes olid nõus kampaaniaga liituma. Kampaaniaga on liitunud ka kliinikud Võrus, Otepääl, Leevis, Põlvas ja Räpinas. Vaktsineerimisringide raames töötavad loomaarstid pakuvad neil päevil ainult marutaudivastase vaktsineerimise võimalust, mingeid muid teenuseid ei pakuta.
Kampaania avalikkusele suunatud osaga soovitakse juhtida lemmikloomaomanike tähelepanu asjaolule, et hoolimata sellest, et Eesti on jätkuvalt marutaudi vaba maa, oleme geograafilisest asukohast lähtuvalt marutaudist ohustatud. Seetõttu on lemmikloomade regulaarne marutaudivastane vaktsineerimine jätkuvalt nii vajalik kui ka kohustuslik. Kampaania eesmärgiks on koostöös kohalike loomaarstidega kaasa aidata sellele, et võimalikult palju lemmikloomi saaks marutaudi vastu vaktsineeritud ka nendel aladel, kus selle teenuse kättesaadavusega/asjakohase informatsiooni levikuga võib tavaolukorras esineda raskusi.
Eelmisel aastal toimus sama kampaania Kirde-Eestis ning selle käigus vaktsineeriti kokku 434 kassi ja koera.
Kampaaniaga kohta on täpsem informatsioon üleval lehel www.marutaud.ee