Eesti Väikeloomaarstide Seltsi juhis koerte ja kasside vaktsineerimiseks

Baseerub WSAVA vaktsineerimisjuhisel. Originaaldokument koos selgitustega: http://www.wsava.org/sites/default/files/WSAVA%20Vaccination%20Guidelines%202015%20Full%20Version.pdf

Kutsikate vaktsineerimine

Koerte parvoviiruse, koerte katku viiruse, koerte adenoviiruste (nakkuslik hepatiit ja kennelköha) ja paragripi viiruse vastu alustatakse vaktsineerimist 6-8 nädala vanuses ja korratakse 2-4-nädalaste intervallidega kuni kutsika 16 nädala vanuseks saamiseni. Kutsikaea vaktsineerimisseeria viimane süst ei tohi olla tehtud varem kui koera 16 nädala vanuses.

Leptospiroosi vastu vaktsineeritakse kutsikaid alates 8 nädala vanusest ja korratakse 2-4 nädala pärast. Leptospiroosi vastu vaktsineerimisel tuleb silmas pidada, et esmavaktsineerimine peab alati olema kahekordne, sõltumata koera vanusest.

Kennelköha ninakaudset vaktsiini (Bordetella bronchiseptica vaktsiin, Bordetella bronchiseptica koos paragripi viirusega või Bordetella bronchiseptica koos paragripi ja koerte adenoviirusega) võib manustada alates 3 nädala vanusest, ühekorde manustamine.

Kennelköha (Bordetella bronchiseptica) süstitavat vaktsiini manustatakse alates 6-8 nädala vanusest 2 korda 2 kuni 4-nädalase intervalliga.

Marutaudi vastu vaktsineeritakse kutsikaid mitte enne kui 12 nädala vanustena, kutsikaeas 1 manustamine.

Täiskasvanud koerte esmavaktsineerimine

Koerte parvoviiruse, koerte katku viiruse, koerte adenoviiruste (nakkuslik hepatiit ja kennelköha) ja paragripi viiruse vastu soovitatakse vaktsineerida 2 korda 2-4-nädalase intervalliga. Koerte parvoviiruse ja koerte katku ning paragripi viiruse vastu piisab täiskasvanud koeral 1 manustamisest.

Leptospiroosi vastu vaktsineeritakse 2 korda 2-4 nädalase intervalliga. Leptospiroosi vastu vaktsineerimisel tuleb silmas pidada, et esmavaktsineerimine peab alati olema kahekordne, sõltumata koera vanusest.

Kennelköha ninakaudse vaktsiini (Bordetella bronchiseptica vaktsiin, Bordetella bronchiseptica koos paragripi viirusega või Bordetella bronchiseptica koos paragripi ja koerte adenoviirusega) puhul ühekorde manustamine.

Kennelköha (Bordetella bronchiseptica) süstitavat vaktsiini manustatakse 2 korda 2 kuni 4-nädalase intervalliga.

Marutaudi vastu vaktsineerimiseks piisab 1 manustamisest.

Kordusvaktsineerimised

Esimene kordusvaktsineerimine on väga oluline pikaajalise immuunkaitse saavutamiseks nn. tuumikvaktsineerimiste (koerte katk, parvoviirus, koerte adenoviirused ja paragripp) osas. Esimese kordusvaktsineerimise vanus ei ole täpselt määratletud, see võib olla tehtud koera 6-kuuseks saamisel, 6 kuud peale kutsikaea vaktsineerimiste lõppu, koera 1-aastaseks saamisel või 1 aasta peale kutsikaea vaktsineerimisi.

Koerte parvoviiruse, koerte katku viiruse, koerte adenoviiruste (nakkuslik hepatiit ja kennelköha) ja paragripi viiruse vastu esimeseks kordusvaktsineerimiseks 1 annus, edasi võib vaktsineerida 3-aastase intervalliga.

Leptospiroosi vastu vaktsineeritakse 1 kord aastas.

Kennelköha ninakaudset vaktsiini (Bordetella bronchiseptica vaktsiin, Bordetella bronchiseptica koos paragripi viirusega või Bordetella bronchiseptica koos paragripi ja koerte adenoviirusega) tuleb manustada kord aastas, vajadusel võib manustada ka sagedamini.

Kennelköha (Bordetella bronchiseptica) süstitavat vaktsiini manustatakse 1 kord aastas.

Marutaudi vastu vaktsineeritakse kindlasti esimesel kordusvaktsineerimisel, edasi 1 kord 1 kuni 2 aasta järel.

NB! Loomade vaktsineerimisel tuleb silmas pidada ravimijuhendeid!