EVS üldkoosolek toimub 14.03.2020, kell 10-13, Tartus, Kreutzwaldi 62, EMÜ VLI auditooriumis A201.  

 Päevakord:

  1. Päevakorra kinnitamine
  2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
  3. EVS 2019 aasta tegevusaruanne
  4. EVS 2019/2020 aasta eelarve
  5. EVS revisjonikomisjoni aruanne
  6. EVS/ELÜ liitumine
  7. Turundustöögrupi moodustamine – töögrupp, kes töötab välja erinevad seisukohad päevakajalistel teemadel ja esitab need ühiskonnale
  8. 2020 tegevusplaanid
  9. Kohapeal algatatud küsimused 

Lisaks tuletame meelde, et EVS liikme osalemine koosolekul ei ole ainult põhikirjaline kohustust, vaid ka reaalne võimalus kaasa rääkida erialaorganisatsiooni töös. Kui ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, siis hääletuses osalemiseks on võimalik anda koosolekust osavõtvale liikmele volitus. Volitus peab olema paberkujul allkirjastatud või digiallkirjastatud ja saadetud e-mailiga juhatusele: evs@loomaarst.ee Lisaks peab volituses olema volitaja isikukood.

NB! Palun kõikidel, kes on koosolekule tulemas registreerida end siin:  https://forms.gle/kdfTG31YGdnZcG9o7

Lugupidamisega,

Ingrid Hang DVM, PhD
EVS president
+372 51 42 189
evs@loomaarst.ee